Pompy Układy Progresywne

Agregat wysokociśnieniowy ELPW-H

Systemy Smarowania Maszyn

ZASTOSOWANIE

Pompa ELPW-H jest przeznaczona do wszystkich typów urządzeń mechanicznych posiadających elementy wymagające precyzyjnego i niezawodnego smarowania.
Pompa te jest bardzo ekonomiczna. Może być stosowana w maszynach i pojazdach pracujących w trudnych warunkach, w sterowanych numerycznie obrabiarkach, na liniach produkcyjnych w przemyśle wydobywczym, tekstylnym, tworzyw sztucznych, drukarskim, chemicznych i spożywczym. Zapewniając smarowanie różnych elementów maszyn przedłuża ich żywotność i poprawia precyzję działania.

Pompa ta może być wykorzystana do tworzenia rozbudowanych systemów smarowania. Podaje stałą i precyzyjnie określoną ilości środka smarnego pod dużym ciśnieniem. Pompy występują w trzech wariantach zbiorników na medium smarne: 2L, 4L, 8L. Zbiorniki te są wykonanie z wytrzymałego poliwęglanu lub ze stali.

Pompy z czujnikiem poziomu i czujnikiem ciśnienia można podłączyć do systemu komputerowego sterującego urządzeniem w celu prowadzenie bieżącego monitoringu i generowania odpowiednich sygnałów i alarmów.

DANE TECHNICZNE

Agregat wysokociśnieniowy do smaru i oleju , o lepkości:

 • olejów: 30 do 10000 cSt w 40 stopniach Celsjusza;
 • smarów: NLGI 000 do NLGI 3.

Napęd elektryczny:

 • 12V AC;
 • 24V AC;
 • 230V/50Hz DC.

Zbiornik środka smarnego: poliwęglan, stal.

Zawór bezpieczeństwa 300 bar dla każdego elementu pompującego.

Pozycja pracy pompy: pionowa.

Ciśnienie dopuszczalne: około 380 bar w temp 20°C.

Temperatura pracy pompy: 30…+60 stopni Celsjusza. W przypadku pracy w niskich temperaturach należy uwzględnić klasę konsystencji smaru.

Ilość elementów pompujących: 1 do 4.

Dawka środka smarnego na skok:

 • 0,12 ccm dla nieregulowanych elementów pompujących;
 • 0,044-0,12 ccm dla regulowanych elementów pompujących.

Obroty pompy: 23 obr./min.

Sygnały kontrolne:

 • ilość medium smarnego;
 • ciśnienie medium.

Sterowanie ilością środka smarnego

 • sterownie czasem smarowania i czasem przerwy;

 • sterowanie ilością cykli smarowania i czasem przerwy.

OZNACZENIA

Typ agregatu Ilość wyjść Napęd elektryczny Sterowanie Zbiornik Czujnik poziomu medium Dodatkowe wyposażenie
ELPW-H 1 — 1 wyjść 1- jednofazowy 230V~/50Hz O – bez sterowania 2 – 2l poliwęglan O – bez czujnika X – na zamówienie
2 — 2 wyjścia 2 – 24V DC 1 – ze sterowaniem 4 – 4l poliwęglan 1 – z czujnikiem minimum Y – sygnały alarmowe
3 – 3 wyjścia 3 – 12 V DC 2 – ze sterowaniem 8 – 8l poliwęglan X – wykonanie na specjalne zamówienie 0 – brak
4 – 4 wyjścia X – napęd na specjalne zamówienie X na specjalne zamówienie 2M – 2l metalowy
4M – 4l metalowy

Przykładowe oznaczenie: ELPW-H/2/1/0/2M/1/0

Agregat serii ELPW-H do oleju i smaru / 2 elementy pompujące / silnik jednofazowy 230V~/50Hz / bez sterowania / zbiornik ze stali 2 l / z wbudowanym czujnikiem poziomu minimalnego medium / brak wyposażenia dodatkowego.

BUDOWA I OPIS DZIAŁANIA

W korpusie pompy prostopadle do wałka zamocowane są elementy pompujące. Tłoczki elementów sprzęgnięte są z wałkiem poprzez specjalnie ukształtowana zewnętrzną bieżnię mimośrodowo zamocowanego na wałku łożyska kulkowego. Do korpusu pompy zamocowany jest również silnik elektryczny wraz z przekładnią.

Praca

Silnik elektryczny poprzez przekładnie mechaniczną napędza wałek pompy. Powoduje to ruch tłoczków elementów pompujących.

Podczas pełnego obrotu wałka każdy z elementów tłoczy do układu podstawowa dawkę środka smarnego w ilości 0,12ccm (w przypadku elementów pompujących nieregulowanych) lub 0,044-0,12 ccm (w przypadku elementów pompujących regulowanych).

Stosownie do wymagań można zamontować od jednego do czterech elementów pompujących.

Warunki eksploatacji 

Pompa może być stosowana w różnych warunkach otoczenia (duże zapylenie, duża wilgotność, duże wahania temperatury). Należy jednak bezwzględnie przestrzegać czystości użytego do napełnienia pompy środka smarnego. Zaleca się dopełnianie pompy poprzez złącze dopełniające z wykorzystaniem ręcznych lub mechanicznych pneumatycznych pistoletów dopełniających.

Instalacja smarna odprowadzająca środek smarny od pompy musi być czysta, drożna i odpowietrzona. Należy również sprawdzić jej szczelność.

Elementy pompujące

W pompie można wykorzystać elementy pompujące podające stałą ilość medium na cykl lub z regulowaną ilością medium. Elementy pompujące wykonane są ze specjalnego stopu zapewniającego dużą precyzję działania, stabilne wysokie ciśnienie, cichą pracę i długi okres eksploatacji.

Zasada pracy elementu pompującego

 • Zasysanie środka smarnego

Tłoczek jest przesuwany poprzez mimośród wałka pompy w prawą stronę.

Równocześnie trzpień kontrolny, przesuwany siła sprężyny, zamyka kanał ciśnieniowy. Dalsze przemieszczenie się tłoczka powoduje zassanie kanałem ssącym środka smarnego.

 • Tłoczenie środka smarnego

Tłoczek przesuwany jest w lewa stronę siła pochodząca od ruchu mimośrodu. Zamyka on kanał ssący i poprzez środek smarny naciska na trzpień kontrolny.

Na skutek wytworzonego ciśnienia trzpień przesuwa się w lewa stronę odsłaniając kanał ciśnieniowy. Dalszy ruch tłoczka powoduje, że środek smarny przedostaje sie tym kanałem i poprzez zawór kierunkowy doprowadzony zostaje do instalacji smarnej.

Montaż elementu pompującego

Z elementu pompującego należy wyciągnąć tłoczek do połowy jego długości. Włożyć element tłoczkiem do otworu instalacyjnego tak, aby tłoczek był nachylony pod niewielkim katem do góry.

Następnie przechylić tłoczek do pozycji poziomej. Po upewnieniu się, że główka tłoczka znajduje się w rowku bieżni łożyska kulkowego, dokręcić element pompujący.

Systemy Smarowania MaszynRODZAJE POMP

Rodzaj zbiornika Wymiar A Wymiar B Wymiar C Wymiar D Wymiar E Wymiar F
2 L 240 mm 130 mm 260 mm 185 mm 132 mm 305 mm
4 L 240 mm 130 mm 260 mm 200 mm 132 mm 445 mm
8 L (tylko poliwęglan) 240 mm 130 mm 260 mm 230 mm 132 mm 560 mm
Systemy Smarowania Maszyn Systemy Smarowania Maszyn
Systemy Smarowania Maszyn Systemy Smarowania Maszyn

Systemy Smarowania Maszyn

Pompa ze sterownikiem regulującym czas smarowania i czas przerwy.

W tym trybie ustala się, jak długo pompa pracuje podając medium do instalacji oraz jak długa jest przerwa pomiędzy poszczególnymi trybami pracy.

 1. Zielona dioda świeci w trakcie pracy:

 2. Po włączeniu zasilania pompy startuje cykl smarowania. wraca do oryginalnych ustawień po zakończeniu cyklu

 3. Wbudowana funkcja pamięci pozwala zapamiętać bieżące ustawienia przed wyłączeniem zasilania

 4. Gdy poziom smaru jest poniżej minimum przełącznik poziomu reaguje, czerwona dioda szybko miga i pompa wyłącza się automatycznie

 5. Gdy pojawiają się problemy z ciśnieniem przełącznik ciśnienia reaguje, czerwona dioda miga powoli (czas przerwy 1 sekunda) dopóki problem z ciśnieniem nie zostanie rozwiązany.

 6. Silnik nie pracuje: czerwona dioda świeci ciągle dopóki zakłócenie nie zostanie usunięte

 7. Ustawienie czasu: czas smarowania może być ustawiony na 1-16 minut, czas przerwy na 0,5-8 godzin.

   

Tabela ustawień dla pompy w trybie sterowania czas pracy/czas przerwy

Czas pracy:

Pozycja pokrętła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0
Czas smarowania (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Czas przerwy:

Pozycja pokrętła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0
Czas przerwy (h) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Pompa ze sterownikiem ustawiającym ilość cykli smarowania i czas przerwy:

W tym trybie pracy ustala się, ile cykli wykona pompa w jednym interwale roboczym oraz jaka jest przerwa czasowa pomiędzy poszczególnymi interwałami roboczymi.. Jako cykl rozumie się jeden pełny ruch elementu pompującego.

Tabela ustawień dla pompy w trybie sterowania czas pracy/czas przerwy.

 1. Zielona dioda świeci w trakcie pracy:

 2. Po włączeniu zasilania pompy startuje cykl smarowania. wraca do oryginalnych ustawień po zakończeniu cyklu

 3. Wbudowana funkcja pamięci pozwala zapamiętać bieżące ustawienia przed wyłączeniem zasilania

 4. Gdy poziom smaru jest poniżej minimum przełącznik poziomu reaguje, czerwona dioda szybko miga i pompa wyłącza się automatycznie

 5. Gdy pojawiają się problemy z ciśnieniem przełącznik ciśnienia reaguje, czerwona dioda miga powoli (czas przerwy 1 sekunda) dopóki problem z ciśnieniem nie zostanie rozwiązany.

 6. Silnik nie pracuje: czerwona dioda świeci ciągle dopóki zakłócenie nie zostanie usunięte

 7. Ustawienie ilości cykli: można ustawić od 1 do 16 cykli smarowania czas przerwy na 0,5-8 godzin.

Ilość cykli smarowania:

Pozycja pokrętła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0
Czas smarowania (min) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Czas przerwy:

Pozycja pokrętła 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 0
Czas przerwy (h) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8

Dokumenty do pobrania:

Agregat wysokocisnieniowy ELPW-H

aals-katalog