Pompy

Pneumatyczna pompa smaru ELPP

Pompa Smaru ELPP

ZASTOSOWANIE

Pompy napędzane są energią sprężonego powietrza. Sprężone powietrze naciska na tłok cylindra pneumatycznego, co powoduje wytworzenie wysokiego ciśnienia smaru. Te pompy przeznaczone są do pompowania smarów mineralnych. Mogą być dostarczone jako oddzielne komponenty, albo jako kompletne systemy ze wszystkimi elementami potrzebnymi do instalacji.

Pompy mogą zostać wyposażone w przewoźne wózki na beczki, mogą być podłączone do instalacji pojedynczo lub zespołowo.

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie sprężonego powietrza: 10,3 bar (150 psi)
Minimalne ciśnienie sprężonego powietrza: 3 bar (40 psi)
Maksymalna wydajność smaru: 3,04 kg / min
Maksymalne ciśnienie smaru: 517 bar
Pompowanie smaru o maksymalnej konsystencji NLGI 2
Średnica otworu wlotowego sprężonego powietrza 3/8 BSP
Średnica otworu smarowego: 1/4 NPTF
Średnica tłoka sprężonego powietrza: 76mm
Skok tłoka sprężonego powietrza: 84 mm
WYMIARY I WAGA POMPY MODELU ELPP-O/50/55/3,04
Wysokość całkowita pompy: 950 mm
Średnica rury ssawnej: 30 mm
Długość rury ssawnej: 630 mm
Waga 9 kg

INSTALACJA

Pompy należy montować na beczkach posiadających dopasowane pokrywy ochronne z korkiem redukcyjnym. Aby zamontować pompę, zluzuj (częściowo wykręć) w pokrywie beczki korek redukcyjny. Wprowadź rurę ssawną pompy przez korek redukcyjny w pokrywie, zanurz w smarze. Pompę zablokuj poprzez przykręcenie śruby znajdującej się w korku. Dokładnie wycentruj i przymocuj pokrywę do beczki.

UWAGA:

  1. Pompa nie może mieć kontaktu z zabrudzonymi powierzchniami np. posadzką, gdyż spowoduje to zabrudzenie rury ssącej oraz smaru i uszkodzenie pompy.

  2. Podczas montażu pompy na beczce zwracać uwagę, aby nie zanieczyścić smaru w beczce, gdyż grozi to awarią pompy.

  3. Średnica otworu smarowego 1/4NPTF. Średnica otworu wlotowego sprężonego powietrza 3/8BSP. W otworach smarowym i wlotu sprężonego powietrza stosować złączki redukcyjne ATS. Wkręcanie złączek o innych gwintach spowoduje uszkodzenie pompy.

  4. W instalacji sprężonego powietrza, przed każdą pompą stosować sprawny filtr sprężonego powietrza. Zasilanie pompy bez zamontowanego filtra powietrza spowoduje szybkie uszkodzenie pompy.

TYPOWA INSTALACJA STACJONARNA

Na rys. 2 przedstawiono typową instalację ze wszystkimi elementami pompy, aby pompa mogła pracować poprawnie. Uwaga: ciśnienie sprężonego powietrza powinno wynosić 3 -10,3 bar (40- 150 psi), optymalnie 6 bar (90 psi). Zawór odcinający sprężone powietrze (A) powinien zostać zainstalowany, by odciąć powietrze po skończonej pracy. Jeśli wlot powietrza nie jest zamknięty i jest wyciek smaru w jakimś punkcie instalacji smarowej, pompa zacznie pracować automatycznie opróżniając beczkę ze smaru.

Schemat Pompa Smaru ELPP

Legenda:

A-Zawór odcinający powietrze

B- Reduktor z filtrem i naolejaczem powietrza.

C-Przewód sprężonego powietrza

D- Szybko-złączka

E- Szybko-złączka

F- 50:1 Pompa (od 20 kg do 50 kg beczki)

G- Przewód smarny

H- Zawór odcinający na przewodzie smaru

I- Korek redukcyjny.

J- Pokrywa beczki

K- Pokrywa dociskająca smar

TYPOWA INSTALACJA PRZEJEZDNA.

Schemat Pompa Smaru ELPP

Legenda:

1- Uchwyt wózka
2- Pompa smaru
3- Pokrywa beczki
4- Wąż smarny
5- Smarownica pistoletowa
A- Pokrywa dociskająca smar
B- Nypel
C- Filtr z regulatorem ciśnienia i naolejaczem powietrza
D- Złączka
E- Szybko-złączka
F- Wąż sprężonego powietrza

ZAKRES CZYNNOŚCI PRZED PRACĄ.

Pompa jest fabrycznie zmontowana. Aby uruchomić pompę należy odciąć zaworem sprężone powietrze, podłączyć wąż smarny i sprężonego powietrza do pompy, poprzez przyłączki redukcyjne ATS. Wyregulować naolejacz sprężonego powietrza. Ustawić dozowanie 1 do 2 kropel na minutę.

Zalecany olej: olej do narzędzi pneumatycznych, wolny od wody i kwasów.

UWAGA: Ustawienie naolejacza na dozowanie powyżej 2 kropel oleju na minutę może spowodować uszkodzenie pompy.

Powoli zwiększać ciśnienie powietrza od 0 bar do pożądanego wykorzystując reduktor ciśnienia. Otworzyć zawór smaru (smarownicy, pistoletu lub zamontowany w instalacji smarnej). Kiedy smar zacznie wydobywać się na wyjściu, pompa jest gotowa do pracy.

Dokumenty do pobrania:

Pneumatyczna pompa smaru ELPP

aals-katalog