Pompy

Pneumatyczna pompa oleju ELPP

Pneumatyczna pompa oleju ELPP

ZASTOSOWANIE

Podstawowymi zespołami pomp są: silniki pneumatyczne i zespoły pompowe. Silnik pneumatyczny składa się z siłownika i rozdzielacza, zintegrowany jest w jednym korpusie z zespołem pompowym, korpus połączony jest bezpośrednio z rurą ssawną pompy. Te niskociśnieniowe pompy (o przełożeniu 5:1) przeznaczone są do pompowania wszystkich gatunków olejów.

Wyposażenie pompy

Pompa posiada w korpusach nagwintowane otwory ssawne, w które bezpośrednio wkręcone są rury ssawne przystosowane do różnej wielkości beczek i zbiorników. Zobacz tabelę 2.

Pompa posiada nasadkę redukcyjną z gwintem 2” NPTF(m), która umożliwia instalację pompy bezpośrednio na oryginalnych pokrywach beczek lub zbiornikach.

Model Pompy Otwór wyjściowy w korpusie Max ciśnienie materiału Maksymalna wydajność na minutę (przybliżona)* Objętość materiału przypadająca na 1 skok
psi bar galony litry in3 cm3
ELPP 1/2”NPTF(f) 750 52 7,1 27 7,4 120

Silnik pneumatyczny

Średnica tłoka x skok Wlot powietrza Maksymalne ciśnienie sprężonego powietrza
cale cm psi bar
3 x 3-5/16 7,6 x 8,4 1⁄4”NPTF(f) 150 10,3

Zespół pompowy

Akcesoria dodatkowe

Opis Beczka Zbiornik
Rury ssawne z PVC 16 galonów
60 litrów
55 galonów
205 litrów
200/205 litrów 250 galonów 275 galonów
Koniec ścięty na V Dostępne
Gwinty na obu końcach Dostępne na zamówienie
Opis pokrywy beczki
Pojemność 5 galonów / 20 litrów 16 galonów / 60 litrów 55 galonów / 205 litrów
Ze śrubami centrującymi Dostępne
z 2” nasadką redukcyjną pokrywy* Dostępne na zamówienie
Charakterystyka
Wydajność i ciśnienie materiału tłoczonego przez pompę jest zależna od ciśnienia (psi/bar) i ilości (cfm/lpm) sprężonego powietrza dostarczonego do silnika pneumatycznego. Wykres zawiera charakterystyki dla 3 różnych ciśnień sprężonego powietrza. Na wykresie przedstawiono zależności wydajności pompowanego materiału w galonach (litrach) na minutę (oś X) od zapotrzebowania sprężonego powietrza w stopach sześciennych (litrach) na minutę (prawa oś Y) i ciśnienia oleju w psi/bar (lewa oś Y).

Wykres pompy

Wydajność w zależności od ciśnienia i zapotrzebowania na sprężone powietrze

 1. Podłączyć silnik pneumatyczny do instalacji sprężonego powietrza i powoli zwiększać ciśnienie powietrza[minimum 25 psi (1,7 bara)]● Pompa powinna rozpocząć pracę.Jeśli pompa nie zacznie pracować należy posłużyć się kartą usterek.

  Zredukować ciśnienie sprężonego powietrza do zera:

 2. Podłączyć przewód elastyczny do otworu wylotowego w pompie. Włożyć drugi koniec przewodu do pojemnika.
 3. Włożyć rurę ssawną do oleju.
 4. Powoli zwiększać ciśnienie powietrza dostarczanego do silnika pneumatycznego.
 5. Pozwolić na powolną pracę pompy, aż pompa zacznie pompować niezapowietrzony olej.UWAGA!Jeśli pojawią się przecieki oleju, należy odciąć dopływ sprężonego powietrza do silnika pneumatycznego. Może dojść do wypadku (urazów).

  Zredukować ciśnienie sprężonego powietrza do zera:

 6. Podłączyć zawór dozujący na końcu przewodu elastycznego.● Upewnić się, że zawór jest otwarty.
 7. Powoli zwiększać ciśnienie sprężonego powietrza dostarczanego do silnika pneumatycznego.
 8. Pozwolić na powolną pracę pompy, aż będzie pompowała niezapowietrzony olej.
 9. Zwiększyć ciśnienie sprężonego powietrza do wartości nominalnej.
 10. Włożyć koniec przewodu z zaworem dozującym do pojemnika.
 11. Zamknąć zawór.● Organoleptycznie sprawdzić pompę, czy nie ma przecieków.● W ciągu godziny pompa powinna wykonać maksymalnie 1 – 2 cykle pracy.
 12. Sprawdzić silnik pneumatyczny, czy nie ucieka sprężone powietrze.Instalacja sprężonego powietrzaDodatkowe akcesoria w które powinna być wyposażona instalacja sprężonego powietrza: separator wilgoci, reduktor ciśnienia z manometrem.

Karta usuwania błędów

Objawy usterki Możliwe przyczyny Rozwiązanie
Pompa nie pracuje
 1. Silnik pneumatyczny nie pracuje poprawnie.
 2. Rura ssawna zapchana i/lub poluzowane części.
 3. Za małe ciśnienie sprężonego powietrza.
 1. Sprawdzić silnik pneumatyczny.
 2. Sprawdzić rurę ssawną.
 3. Zwiększyć ciśnienie sprężonego powietrza.
Pompa od początku nie pompuje
 1. Za szybka praca pompy.
 2. Przeciek wewnętrzny w pompie.
 3. Nieszczelne połączenia i/lub brak lub nieodpowiednie uszczelnienie na gwincie.
 1. Zmniejszyć ciśnienie sprężonego powietrza
 2. Zobaczyć kartę „wewnętrzne przecieki”
 3. Nanieść klej do gwintu i ponownie skręcić.
Pompa za szybko pracuje.
 1. Opróżniony zbiornik
 2. Nieszczelne połączenia i/lub brak lub nieodpowiednie uszczelnienie na gwincie.
 1. Za pompą utrzymywać niezbyt wysokie ciśnienie oleju.
 2. Zobaczyć „kartę wewnętrzne przecieki”.
 3. Zobaczyć „kartę zewnętrzne przecieki”.
 4. Usunąć przecieki.
 5. Nanieść klej do gwintu i ponownie skręcić.
Zewnętrzne przecieki
Materiał przecieka przez otwór w korpusie.
 1. Uszkodzona uszczelka.
 2. Uszkodzony pręt.
 1. Dokręcić rurę do korpusu.
 2. Odkręcić rurę od korpusu i wymienić oring.
Wewnętrzne przecieki
Ciągły powolny wyciek powietrza. Uszkodzony oring. Wymienić oring
Pompa nie pracuje lub wykonuje jeden cykl lub pracuje wolno (1-2 cykle/godzinę).
 1. Zanieczyszczenia pomiędzy kulką i gniazdem zaworu.
 2. Zanieczyszczenia pomiędzy korpusem zaworu i gniazdem zaworu.
 3. Zniszczona lub uszkodzona kulka.
 4. Zniszczone lub uszkodzone gniazdo zaworu.
 5. Zniszczona lub uszkodzona kulka.
 6. Zniszczone lub uszkodzone gniazdo zaworu.
 7. Zniszczony lub uszkodzony nylonowy tłok .
Zlokalizować i usunąć zanieczyszczenia.
Zdemontować rurę ssawną, wyczyścić, przejrzeć i wymienić uszkodzone części.

Dokumenty do pobrania:

Pneumatyczna pompa oleju ELPP

aals-katalog